PLAY AUDIOMETRIJA: Kroz igru do preciznog stanja sluha djeteta

Ispitivanje sluha u dječijem uzrastu, posebno kod djeteta do šest godina, jako je zahtjevan poduhvat, jer se od djece tog doba ne može očekivati da slijede pravila i jednostavno ispunjavaju zadatke, koje im ljekar saopšti.

Međutim, to za Polikliniku Standard uopšte nije problem, jer je opremljena najsavremenijom opremom za dijagnostiku, gdje se kroz igru dolazi do preciznih podataka o stanju sluha najmlađih pacijenta.

Dječja audimetrija koju posjedujemo omogućava potpuno bezbolno i apsolutno tačno određivanje stanja sluha djeteta uzrasta do šest godina. Što se tiče dječje audimetrije, u tom uzrastu do šest godina, ne možemo očekivati da će dijete jednostavno ući u kabinu, staviti slušalice i davati nam adekvatne odgovore. ‘Play’ audiometrija, odnosno dječja audiometrija, je način gdje kroz igru dolazimo do značajnih rezultata da li postoji oštećenje sluha, u kom je procentu i na kojem je nivou”, kazala je dr Andrijana Radovanić, spec. otorinolaringolog.

Specijalistička ORL ambulanta za bolesti uha, grla i nosa, ističe Radovanić,  opremljena je najsavremenijom dijagnostičkom i terapijskom opremom.

“Nudimo širok sprektar usluga i u najvećem broju situacija kompletno liječenje. Ono što nas izdvaja u odnosu na ostale je dostupnost velikog broja usluga u oblasti uha, grla i nosa. Pacijent može na jednom mjestu, u kratkom vremenskom periodu, da završi pregled i riješi svoj problem”, naglasila je dr Radovanić.  

Prema njenim riječima, ORL jedinica Poliklinike Standard nudi i mogućnost kalorijskog testa.
“Šta je kalorijski test i čemu služi? Kalorijski test je veoma značajan u ispitivanju vrtoglavica i pomaže nam da odredimo da li su problemi posljedica poremećaja u oblasti uha ili u oblasti neurologije. Tom diferencijalnom dijagnozom, imamo mogućnost brzog i adekvatnog liječenja, odnosno uklanjanja simptoma”, objašnjava dr Radovanić.

Tim Poliklinike Standard ponosan je na dijagnostičke procedure koje koriste u ispitivanju stanja sluha.

“Različiti faktori – uslovi života, rad u buci, mogu dovesti do oštećenja sluha. U Poliklinici Standard smo vodili računa o najsitnijim detaljima kada je u pitanju oblast ispitivanje sluha. Posjedujemo “gluvu sobu” u kojoj se može vršiti provjera stanja sluha u uslovima apsolutnog mira. Ono što nas izdvaja od drugih je određivanje tačke bola kod ispitivanja sluha. U praksi se uglavnom koristi vazdušna provodljivost. Osim vazdušne, postoji i koštana porvodljivost i određivanja tačke bola. Zašto je značajna tačka bola? Zato što u najranijoj fazi možemo doći do dijagnostike ozbiljnih procesa u mozgu. A znamo da je rana dijagnostika uspješno liječenje”, poručuje dr Radovanić.

Naglašava da je baza Poliklinike Standard preventivno djelovanje i očuvanje zdravlja.

“Ispitivanje stanja sluha može se vršiti u gluvoj sobi preko slušalica, putem različitih tonova koje puštamo, ili u slobodnom polju.  Ispitivanje sluha u slobodnom polju je veoma značajno, jer ljudi, kao socijalna bića, komuniciraju, zbog čega je izuzetno važno koliko razumijemo od onoga što čujemo. Najveći procenat ljudi kaže da čuje zvukove, ali da ih ne razumije. U Poliklinici Standard imamo mogućnost da dođemo i do stepena razumljivosti govora”, poručuje dr Radovanić.