Sveobuhvatne neurološke dijagnoze i liječenja

Kao grana medicine, neurologija je posvećena razumjevanju i dijagnostici poremećaja nervnog sistema. Fokusira se na kliničku manifestaciju bolesti koje nastaju kao posljedica patoloških promjena ili funkcionalnih poremećaja u određenim djelovima nervnog sistema.

U Poliklinici Standard nudimo naprednu neurološku njegu koristeći inovativne terapije i tehnike koje su razvili svijetski priznati stručnjaci. Naš visokokvalifikovani tim neurologa je opremljen da dijagnostikuje i liječi niz neuroloških stanja uključujući, ali ne ograničavajući se na: epilepsiju, aneurizme, demenciju, moždane udare, multiplu sklerozu, glavobolje, neuromuskularne bolesti, paralizu, bolove u nervima, poremećaje spavanja i mnoge druge koji utiču na mozak, kičmenu moždinu, periferni nervni sistem i mišiće.

Standards of Treatment

We provide standard treatment and latest medical technology with best facility in our clinic.

Well Communication

We provide well communication and latest medical technology with best facility in our clinic.

Neurološki pregled

Naši neurolozi imaju sveobuhvatan pristup dijagnozi, temeljno procjenjujući svakog pacijenta kako bi došli do osnovnog uzroka njegovog neurološkog problema. Ovo uključuje sprovođenje nekoliko bezbolnih testova za procjenu funkcije nerava u glavi i tijelu, uključujući vid, snagu i tonus mišića, reflekse, ravnotežu i koordinaciju, osjećaj, govor i kognitivne sposobnosti kao što su pamćenje, rasuđivanje i orijentacija. Uz preciznu dijagnozu, naš tim je u mogućnosti da pruži efikasan i personalizovan tretman.

Sa rezultatima inicijalnog pregleda na raspolaganju, naš tim neurologa može dalje da istražuje niz komplementarnih testova, kao što su laboratorijske analize, ultrazvučni pregledi krvnih sudova vrata, EEG, EMNG i procedure snimanja kao što su CT i MRI. Prikupljanjem ovih dodatnih podataka, naši neurolozi su u mogućnosti da postave tačnu dijagnozu i pacijentima pruže najbolji mogući plan liječenja.

U Poliklinici Standard dijagnostičke metode koje se koriste za utvrđivanje neuroloških bolesti su:

 • EMNG ili elektromioneurografija
 • EEG ili Elektroencefalografija

Dr Merdin Š. Markišić

Neurolog

Dr Merdin Š.Markišić, rođen u Plavu 1968. godine, završio je Medicinski fakultet u Nišu 1997. godine. Ljekarski staž je obavio u Domu Zdravlja u Plavu, nakon čega je položio državni ispit.

Njegovo bogato medicinski iskustvo dopunjavaju rad u Srednjoj medicinskoj školi, fakultetu za Primijenjenu Fiziologiju, univerzitetu u Travniku, a školovao se u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

 

O Ljekaru

 • Specijalizaciju iz Neurologije je završio na Institutu za Neurologiju u KC Srbija u Beogradu 2004. godine. Od tada radi kao Neurolog u Opštoj bolnici u Beranama, gdje je postavljen za šefa odsjeka za Neurologiju.
 • Radio je i kao predavač u Srednjoj medicinskoj školi u Plavu za predmete: Neuropsihijatriju, Anatomiju i Mikrobiologiju. Izabran za mjesto asistenta na Visokoj Medicinskoj školi u Beranama za predmete Gerijatrija i Psihijatrija duži niz godina.
 • Diplomu o završenom usavršavanju iz Kliničke Elektroencefalografije stekao je u toku 2006. godine na odsjeku Epilepsije i kliničku neurofiziologiju instituta za Mentalno zdravlje u Beogradu.
 • Sertifikate iz Vaskularne ultrasonografije dobio od Centra za naučna istraživanja udruženja za Vaskularnu medicinu Srbije i Crne Gore u Kragujevcu.
 • Diplomu iz Elektromioneurografije dobio je u Nišu 2014. godine.
 • Doktorske studije iz Neuronauka završio 2017. u Kragujevcu i stekao zvanje Doktora Medicinskih nauka
 • Od studijske 2019/20 angažovan je kao predvač iz Neurologije Motorne kontrole i motornog učenja te PNF-a studijski program Primijenjena fizioterapija – Igalo kao i Zdravstvena njega u Gerijatriji sa gerijatrijom VMŠ u Beranama.
 • Od studijske 2021/22 angažovan kao docent na Univerzitetu u Travniku FZF fakultet za neurologiju i neuro-psohijatrijsku grupu predmeta.
 • Izabran na konkursu i promovisan u zvanje Docenta 10.02.2022. godine.