Sveobuhvatni mikrobiološki laboratorijski testovi

Mikrobiološke analize omogućavaju pouzdano otkrivanje uzročnika infekcija izazvanih bakterijama, virusima, gljivicama, protozoama i parazitima poštujući princip sa pravog mesta, u pravo vreme i na pravi način.

U Standard laboratoriji u okviru bakterioloških analiza, izolacijom bakterija iz različitih uzoraka (urin, feces, sputum, bris ili sekret) omogućena je identifikacija istih kao mogućih izazivača infekcije. Na ovaj način moguće je ispitati osjetljivost bakterija na različite antibiotike, što je veoma značajno u odabiru odgovarajuće terapije.

Virusološka ispitivanja se zasnivaju na dokazivanju prisustva antigena (delova samih virusa) u uzorku ili dokazivanju prisustva specifičnih antitela, koja se stvaraju u okviru imunog odgovora organizma na određeni virus.

Parazitološke analize obuhvataju direktan parazitološki pregled uzorka (najčešće stolice-fecesa) i indirektne metode, kao što su imunodijagnostički testovi. Direktnim parazitološkim pregledom otkriva se prisustvo parazita, dok se indirektnim metodama otkriva prisustvo antitela stvorenih na određeni parazit u serumu pacijenta.

Mikološke analize se zasnivaju na izolovanju patogenih gljiva iz različitih bioloških materijala. Patogene gljive se mogu izolovati iz fecesa, urina, brisa, sputuma i skarifikata, dok se antitela na gljive mogu izolovati iz seruma pacijenta. U okviru ovih ispitivanja, vrši se kultivacija gljiva i mikroskopija koje spadaju u direktne metode, kao i enzimski testovi, koji spadaju u indirektne metode.

Za većinu mikrobioloških ispitivanja je potrebno obaviti posebnu pripremu pacijenta, i uzorak uzeti 3 do 5 dana od prestanka antibiotske terapije.

Mikrobiološka ispitivanja zahtijevaju od pacijenta da obavi neophodnu pripremu, pogotovo kada je u pitanju pacijent koji prima terapiju antibioticima. Za više informacija o pripremi pred vadjenje mikrobioloških nalaza možete konsultovati naš stručni tim.

Najsavremenija tehnologija i stručno osoblje
Sertifikovana laboratorija
Kvalitet, efikasnost i profesionalan odnos
Analize po preporukama WHO i EUCAST-a

Zašto odabrati Standard polikliniku za mikrobiološka ispitivanja?

microbio-2

Kontaktirajte nas danas da biste saznali više o našim mikrobiološkim laboratorijskim testovima i kako možemo podržati vaše zdravstvene potrebe.