Sveobuhvatne neurološke dijagnoze i liječenja

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema.

Neurologija se posebno bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.
Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gdje spadaju mozak i kičmena moždina, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, i periferni nervni sistem, kome pripadaju nervni korijenovi, nervni spletovi, periferni nervi, veze nerava sa mišićima i sami mišići.

Neurolozi Poliklinike Standard dijagnostikuju, liječe, prate i kontrolišu niz stanja i bolesti, počevši od:

 • moždanog udara
 • glavobolja
 • epilepsije
 • bolna stanja vrata i kičmenog stuba- lumboišialgije, diskus hernije…
 • vrtoglavice,
 • multiple skleroze,
 • Parkinsonove i bolesti nevoljnih pokreta (tremor, distonija i dr.),
 • poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest i druge demencije),
 • poli/neuropatija,
 • mijastenije gravis,
 • različitih bolesti mišića…

NEUROHIRURGIJA

Neurohirurgija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i hirurškim liječenjem povreda i oboljenja nervnog sistema.

Na pregled kod neurohirurga upućuju se pacijenti koji imaju povrede mozga, tumore mozga, bolesti krvnih sudova mozga uključujući aneurizme, bolesti kičme kao što su diskus hernija i spondiloza, povrede i oboljenja nerava, urođene anomalije nervnog sistema, infekcije nervnog sistema. Neurohirurg se bavi i liječenjem i hirurgijom bola, ali i epilepsije, bolesti motorike.

Neurohirurgija danas ne podrazumijeva samo operativne procedure. Zahvaljujući razvoju tehnike i savremenih aparata i dostignuća, ova oblast medicine omogućava i minimalno invanzivne metode kojima se liječi sve veći broj oboljenja nervnog sistema.

Najčešće postavljana pitanja

Učestale glavobolje nepoznatog uzroka, nesvjestice i vrtoglavice, praćene gubitkom svijesti su vodeći znaci da se morate javiti neurologu. Nestabilan hod i problemi sa ravnotežom, takođe, ukazuju na poremećaj u radu nervnog sistema.

Pregled neurologa je neophodan i kod poremećaja spavanja, problema sa pamćenjem, poremećaja orijentacije, pažnje i opažanja. Zatim, kod poremećaja govora, gutanja ili mirisa, poremećaja vida na jednom ili oba oka, kao i pojave duple slike i poremećaja očnih kapaka.

Neurologa treba da posjete i osobe koje osjećaju slabost ruke ili noge, trnjenje u esktremitetima, trnjenje ili slabost jedne strane tijela, kao i oni koji su primijetili otežane pokrete tijela.

Simptomi koji zahtijevaju pažnju neurologa su i zujanje u ušima nepoznatog porijekla, bolovi u mišićima, pa i problemi sa mokrenjem ili stolicom.

Neurološki pregled koji obavlja neurolog je osnova neurologije i podrazumijeva bezbolno ispitivanje nerava glave, vida, snage i napetosti tjelesnih mišića, refleksa, stabilnosti pri stajanju i hodu, preciznosti pokreta, senzibiliteta, govora, kao i psihičkog stanja pacijenta u smislu pamćenja, rasuđivanja i orijentacije.

Dijagnozu je nekada moguće postaviti samo na osnovu ovakvog detaljnog pregleda.

Na osnovu ishoda pregleda, neurolog može da zahtijeva dodatno istraživanje, uključujući mnogobrojne testove: specifično laboratorijsko ispitivanje, ultrazvuk krvnih sudova vrata, elektroencefalografiju, elektromioneurografiju, procedure neuroslikanja (CT i MRI),…

Podaci dobijeni na ovaj način pomažu neurologu da postavi ispravnu dijagnozu i omogući pacijentu ispravno liječenje.

Dijagnostičke metode u Poliklinici Standard

U Poliklinici STANDARD dijagnostičke metode koje se koriste za utvrđivanje neuroloških bolesti su:

 • EMNG ili elektromioneurografija
 • EEG ili elektroencefalografija

EEG (eletroencefalografija) je neinvazivna tehnika, koja se koristi za snimanje električne aktivnosti mozga.

EEG se može uraditi ako postoji sumnja na epileptičke napade, traumatska oštećenja mozga, upalne bolesti mozga, degenerativne i poremećaje spavanja i druge neurološke poremećaje.

EEG se može koristiti u “neurofeedback” terapiji, kako bi se pomoglo u tretmanu određenih stanja, kao što su poremećaji pažnje, anksioznost, depresija i poremećaji spavanja.

EMNG (elektromioneurografija) je dijagnostički postupak koji se koristi za ispitivanje funkcije mišića i živaca.

Pacijenti koji se obično upućuju na EMNG mogu imati različite simptome, kao što su slabost mišića, trnjenje, utrnulost, bol, grčeve ili drhtanje.

Ovaj postupak se takođe može koristiti za utvrđivanje uzroka boli u leđima i vrata te praćenje napretka u liječenju nekih bolesti.

EMNG pregled se radi bez anestezije i nije bolan, ukoliko postoji saradnja sa pacijentom. Traje od 20 do 30 minuta i može biti manje ili više neprijatan.

Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima, pri čemu se obično prvo ispituje provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih.

Ispitivanje se vrši najčešće perkutanim elektrodama kroz kožu, dok se za ispitivanje mišića po pravilu uvijek koriste sterilne iglene elektrode.

Pregled se radi u svim uzrastima, i kod djece (od samog rođenja).

Ukoliko je pacijent dijete, poželjno je prisustvo jednog roditelja.

Priprema za EEG je vrlo jednostavna:

 • Operite kosu na dan postupka i nemojte stavljati bilo kakve proizvode za njegu kose;
 • Ako vam je tražen EEG s praćenjem spavanja, trebali biste biti umorni kako biste lakše zaspali tokom postupka. Stoga se preporučuje da prethodnu noć spavate kraće nego inače ili da se probudite ranije nego obično;
 • Odjeća ne smije ometati postupak, pa se preporučuje nošenje udobne i labave odjeće bez metalnih djelova;
 • Prije postupka treba da obavijestite ljekara o svim ljekovima koje uzimate, uključujući i dodatke ishrani. Neki ljekovi mogu uticati na EEG i možda će biti potrebno da privremeno prekinete terapiju prije EEG;
 • Ako imate bilo kakve alergije, obavijestite ljekara prije postupka;
 • Izbjegavajte konzumiranje hrane i pića koji sadrže kofein (kafa, čaj i energetska pića), najmanje četiri sata prije postupka. Takođe, izbjegavajte alkohol najmanje 24 sata prije postupka;
 • Tokom postupka, važno je biti opušten i udoban.

Priprema za EMNG uključuje sljedeće korake:

 • Obavijestite ljekara o svim ljekovima koje uzimate, uključujući i dodatke ishrani. Neki ljekovi mogu uticati na EEG i možda će biti potrebno da privremeno prekinete terapiju prije EMNG;
 • Operite kožu na području koje će se testirati kako biste uklonili kreme, losione i ostale proizvode za njegu kože;
 • Na dan testiranja, nemojte nositi odjeću koja će ometati pristup području koje će se testirati. Odjeća bi trebalo da bude udobna i da se lako skine kako bi se moglo pristupiti području koje se testira;
 • Ako se testira ruka ili noga, možda ćete morati skinuti nakit ili bilo koje druge metalne predmete koje nosite;
 • Ako imate bilo kakve alergije, obavijestite ljekara prije postupka;
 • Budite opušteni i udobni prije postupka. EMNG može biti neugodan, ali ne bi smio biti bolan.

Dr Merdin Š. Markišić

Neurolog

Dr Merdin Š.Markišić, rođen u Plavu 1968. godine, završio je Medicinski fakultet u Nišu 1997. godine. Ljekarski staž je obavio u Domu Zdravlja u Plavu, nakon čega je položio državni ispit.

Njegovo bogato medicinski iskustvo dopunjavaju rad u Srednjoj medicinskoj školi, fakultetu za Primijenjenu Fiziologiju, univerzitetu u Travniku, a školovao se u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

 

O Ljekaru

 • Specijalizaciju iz Neurologije je završio na Institutu za Neurologiju u KC Srbija u Beogradu 2004. godine. Od tada radi kao Neurolog u Opštoj bolnici u Beranama, gdje je postavljen za šefa odsjeka za Neurologiju.
 • Radio je i kao predavač u Srednjoj medicinskoj školi u Plavu za predmete: Neuropsihijatriju, Anatomiju i Mikrobiologiju. Izabran za mjesto asistenta na Visokoj Medicinskoj školi u Beranama za predmete Gerijatrija i Psihijatrija duži niz godina.
 • Diplomu o završenom usavršavanju iz Kliničke Elektroencefalografije stekao je u toku 2006. godine na odsjeku Epilepsije i kliničku neurofiziologiju instituta za Mentalno zdravlje u Beogradu.
 • Sertifikate iz Vaskularne ultrasonografije dobio od Centra za naučna istraživanja udruženja za Vaskularnu medicinu Srbije i Crne Gore u Kragujevcu.
 • Diplomu iz Elektromioneurografije dobio je u Nišu 2014. godine.
 • Doktorske studije iz Neuronauka završio 2017. u Kragujevcu i stekao zvanje Doktora Medicinskih nauka
 • Od studijske 2019/20 angažovan je kao predvač iz Neurologije Motorne kontrole i motornog učenja te PNF-a studijski program Primijenjena fizioterapija – Igalo kao i Zdravstvena njega u Gerijatriji sa gerijatrijom VMŠ u Beranama.
 • Od studijske 2021/22 angažovan kao docent na Univerzitetu u Travniku FZF fakultet za neurologiju i neuro-psohijatrijsku grupu predmeta.
 • Izabran na konkursu i promovisan u zvanje Docenta 10.02.2022. godine.

Iskusni i visokokvalifikovani medicinski stručnjaci
Personalizovani planovi liječenja prilagođeni individualnim potrebama i ciljevima svakog pacijenta