Project info

  • Date: Jun 20, 2019
  • Client: Envato Group, US
  • Kategorija:
  • Address: 2946 Angus Road, NY

Priprema pacijenata za dolazak u laboratoriju :

Tani i pouzdani rezultati laboratorijskih testova su od kljune važnosti za pomoc zdravstvenim radnicima u postavljanju dijagnoze, pracenju progresije bolesti i odabiru odgovarajuce terapije za pacijenta. Zbog toga je od suštinskog znaaja da pacijenti dou u laboratoriju dobro pripremljeni kako bi se obezbjedio najbolji moguci ishod.

Neadekvatna priprema pacijenta može dovesti do netanog ishoda testa, inei da se ne poklapa sa realnim klinikim stanjem, podrivajuci korisnost laboratorijske dijagnoze – što dovodi do nemogunosti pravilnog pracenja progresije bolesti ili uopšte odabira odgovarajuceg lijeenja za pacijenta.

Standards of Treatment

We provide standard treatment and latest medical technology with best facility in our clinic.

Well Communication

We provide well communication and latest medical technology with best facility in our clinic.

Infection Prevention

We provide infection prevention and latest medical technology with best facility in our clinic.

25+ Years Experience

We have a 25+ Years Experience and latest medical technology with best facility in our clinic.

What We Did :

img-new-01

Medical laboratory and specialists services

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Final Results :

Clients are also provided with the resources to manage turnaround scope collection, approval and risk ranking. In addition, the resources to develop both the long range (+30%) budget on a statistical basis, as well as the control budget based on the completed schedule

OUR HISTORY

Važne smjernice za posjetu laboratoriji

1

Ishrana 1

Ishrana

Prije nego doete u laboratoriju za davanje uzorka krvi, idealno je da saekate da proe najmanje 12 sati nakon poslednjeg obroka kako bi se osiguralo da hrana ne utie na nivoe koncentracije razliitih supstanci u krvi, kao što su gvože, glukoza, holesterol, trigliceridi, proteini i drugi metaboliti.

Ishrana

2

Fizika aktivnost 2

Fizika aktivnost

Zarad tanosti rezultata, izbjegavajte intenzivnu fiziku aktivnost 24 sata prije posjete kako biste izbjegli povecane nivoe odreenih enzima, kao što su CK, LDH i AST. Na primjer, 4 sata fizike aktivnosti može povecati enzim CK (kreatin kinaze) do 50%. Može proci i do 7 dana da se ovi nivoi vrate u normalu, što dovodi do promjena u kreatininu, glukozi, sekreciji insulina, holesterolu i trigliceridima.

Fizika aktivnost

3

Konzumacija duvana 3

Konzumacija duvana

Ukoliko ste puša, uzdržite se od pušenja najmanje jedan sat prije davanja uzorka krvi, obzirom da je uticaj duvana na laboratorijske rezultate jako znaajan. Pušenje, u zavisnosti od broja cigareta i koliine udahnutog dima, utie na nadbubrežne žlijezde i podiže luenje adrenalina. Takoe povecava parametre lipida i povecava rizik od ateroskleroze. Mirovanje od minimum 15minuta preporucuje se za skoro sve analize a izricito za prolaktin, kortizol, ACTH I kateholamine jer se uzorkovanje mora izvesti u stanju potpune relaksacije i mirovanja.

Konzumacija duvana

4

Termin za nalaze 4

Termin za nalaze

Kako mnoge komponente u tjelesnim funkcijama pokazuju cikline varijacije uslijed raznih faktora (unos hrane, stres, fizika aktivnost, san ili budnost, dan ili noc) tako se preporuuje da se pridržavate vremenskog okvira od 7 do 10 sati ujutro zarad davanja nalaza, kako bi se ove varijacije svele na minimum.

Termin za nalaze

5

Pacijenti na terapiji 5

Pacijenti na terapiji

Od kljune je važnosti za pacijente koji su na terapiji da obavijeste medicinsko osoblje o svom režimu lijeenja, ukljuujuci bilo koju hormonsku terapiju, vitaminske suplemente, ljekove protiv zgrušavanja krvi ili suplemente gvoža. Na primjer, konzumacija tablete za gvože (koja se uzima ujutru) prilikom davanja nalaza može dovesti do pogrešnih visokih rezultata testa. Zbog toga je preporuljivo da razgovarate sa svojim ljekarom o rasporedu terapije prije i nakon nalaza.

Pacijenti na terapiji

6

Hidratacija 6

Hidratacija

Adekvatna hidratacija, odnosno konzumiranje dovoljnih koliina vode tokom dana, može pospješiti tanost i uspješnost rezultata laboratorijskih testova. Preporuljivo je popiti oko 2 litre vode u danima koji prethode laboratorijskom pregledu

Hidratacija