Priprema pacijenata za dolazak u laboratoriju

Tačni i pouzdani rezultati laboratorijskih testova su od ključne važnosti za pomoć zdravstvenim radnicima u postavljanju dijagnoze, praćenju progresije bolesti i odabiru odgovarajuće terapije za pacijenta. Zbog toga je od suštinskog značaja da pacijenti dođu u laboratoriju dobro pripremljeni kako bi se obezbjedio najbolji mogući ishod.

Standards of Treatment

We provide standard treatment and latest medical technology with best facility in our clinic.

Well Communication

We provide well communication and latest medical technology with best facility in our clinic.

Infection Prevention

We provide infection prevention and latest medical technology with best facility in our clinic.

25+ Years Experience

We have a 25+ Years Experience and latest medical technology with best facility in our clinic.

What We Did :

img-new-01

Medical laboratory and specialists services

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Final Results :

Clients are also provided with the resources to manage turnaround scope collection, approval and risk ranking. In addition, the resources to develop both the long range (+30%) budget on a statistical basis, as well as the control budget based on the completed schedule

Važne smjernice za posjetu laboratoriji

1

Ishrana 1

Ishrana

U laboratoriju se dolazi u jutarnjim časovima, najbolje od 7 - 10h, nakon noćnog gladovanja od 12h, kako bi se osiguralo da hrana ne utiče na nivoe koncentracije različitih supstanci u krvi, kao što su gvožđe, glukoza, holesterol, trigliceridi, proteini i drugi metaboliti.

Ishrana

2

Fizička aktivnost 2

Fizička aktivnost

Zarad tačnosti rezultata, izbjegavajte intenzivnu fizičku aktivnost 24 sata prije posjete laboratoriji, kako biste izbjegli povećane nivoe određenih enzima, kao što su CK, LDH i AST. Na primjer, 4 sata fizičke aktivnosti može povećati enzim CK (kreatin kinaze) do 50%. Može proći i do 7 dana da se ovi nivoi vrate u normalu. Fizička aktivnost u manjoj mjeri utiče i na koncentraciju kreatinina, glukoze, sekreciju insulina, holesterola i triglicerida.

Fizička aktivnost

3

Konzumacija duvana 3

Konzumacija duvana

Ukoliko ste pušač, uzdržite se od duvana najmanje jedan sat prije davanja uzorka krvi, obzirom da je uticaj duvana na laboratorijske rezultate jako značajan. Pušenje, u zavisnosti od broja cigareta i količine udahnutog dima, utiče na nadbubrežnu žlijezdu i povećava koncentraciju adrenalina. Takođe povećava parametre lipida pa samim tim i rizik od ateroskleroze.

Konzumacija duvana

4

Vrijeme uzorkovanja krvi 4

Vrijeme uzorkovanja krvi

Kako mnogi konstituenti u tjelesnim tečnostima pokazuju ciklične varijacije uslijed raznih faktora (unos hrane, stres, fizička aktivnost, san ili budnost, dan ili noć) preporučuje se da se pridržavate vremenskog okvira od 7 do 10 sati ujutro zarad davanja nalaza, kako bi se ove varijacije svele na minimum.

Vrijeme uzorkovanja krvi

5

Mirovanje 5

Mirovanje

Mirovanje od minimum 15 minuta prije vađenja krvi, preporucuje se za skoro sve analize a izricito za prolaktin, kortizol, ACTH I kateholamine jer se uzorkovanje mora izvesti u stanju potpune relaksacije i mirovanja.

Mirovanje

6

Pacijenti na terapiji 6

Pacijenti na terapiji

Od ključne je važnosti za pacijente koji su na terapiji da obavijeste medicinsko osoblje o ljekovima koje piju, uključujući bilo koju hormonsku terapiju, vitaminske suplemente, ljekove protiv zgrušavanja krvi ili suplemente gvožđa. Na primjer, konzumacija tablete za gvožđe (koja se uzima ujutru) može dovesti do pogrešnih visokih rezultata testa.U dogovoru sa ljekarom, trebalo bi popiti terapiju ili veče prije vađenja ili neposredno nakon uzorkovanja krvi Zbog toga je preporučljivo da se konsultujete sa svojim izabranim ljekarom o rasporedu pijenja terapije kada dolazite u laboratoriju.

Pacijenti na terapiji

7

Hidratacija 7

Hidratacija

Dobro hidriran pacijent tj. uzimanje dovoljne količine vode u toku dana, olakšaće laborantu pronalazak vene i vađenje krvi biće manje traumatično za pacijenta. Preporuka je da se dan ili dva prije dolaska u laboratoriju pije oko 2l vode dnevno.

Hidratacija