Interna medicina - temelj vašeg blagostanja

Interna medicina bavi se otkrivanjem, liječenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa kod odraslih osoba.

Ljekar interne medicine je specijalizovan da prevenira, dijagnostikuje i nehirurškim putem liječi bolesti srca i krvnih sudova, endokrinog sistema, organa za varenje, krvi i krvnih elemenata, bubrega, pluća i organa za disanje.

Tokom pregleda, internista uzima anamnezu, obavlja klinički pregled, postavlja dijagnozu, a zatim upućuje pacijenta na laboratorijsku dijagnostiku i metode vizualizacija, kao što su rendgen i skener, ukoliko postoji potreba za tim.

Internistički pregled podrazumijeva:

  • Uzimanje anamneze – razgovor sa pacijentom o tegobama, simptomima, ranijim bolestima i bolestima u porodici
  • Klinički pregled
  • Mjerenje pritiska i EKG

Supspecijalizacije interne medicine su:

  • Kardiologija
  • Endokrinologija
  • Gastroenterohepatologija
  • Hematologija
  • Nefrologija
  • Pulmologija
  • Reumatologija
Iskusni i visokokvalitetni ljekari
Sveobuhvatna preventivna njega, praćenje i liječenje bolesti
Personalizovana njega za niz zdravstvenih potreba
Stručnost u upravljanju hroničnim bolestima