Osnova Vaše dobrobiti

Opšta medicina podrazumijeva širok spektar medicinskih usluga. Specijalista opšte/porodične medicine, između ostalog, pregleda pacijenta, daje mu smjernice za zdrav način života, specijalizovan je za prevenciju i rano otkrivanje zdravstvenih problema.

Pregled specijaliste opšte/porodične medicine je namijenjen svim građanima, bez obzira na pol, godine, zdravstveno stanje, a usmjeren je na opštu procjenu zdravlja uz pomoć osnovnih parametara koji ukazuju na neko oboljenje.

Pregled ljekara opšte prakse podrazumijeva:

  • Uzimanje anamneze, razgovor sa pacijentom o tegobama, navikama, faktorima rizika, alergijama
  • Klinički pregled (podrazumijeva pregled ždrijela, auskultaciju srca i pluća, mjerenje krvnog pritiska, EKG, palpatorni pregled abdomena…)

Specijalista opšte/porodične medicine postavlja dijagnozu, predlaže i propisuje terapiju, upućuje na određena laboratorijska ispitivanja, dijagnostičke procedure i specijalističke preglede.

Iskusni i visokokvalitetni ljekari
Sveobuhvatna preventivna njega, praćenje i liječenje bolesti
Personalizovana njega za niz zdravstvenih potreba
Stručnost u upravljanju hroničnim bolestima