Andrijana Radovanić

Otorinolaringolog

Velimir Milošević

Gastroenterohepatolog

Ivana Peković

Fizioterapeut

Nikola Ćulafić

Fizioterapeut

Darija Popović

Fizioterapeut

Vanja Vukićević

Fizijatar

Kenan Preljević

Eskperimentalni biolog

Marijana Medić

Koordinator Laboratorija

Đorđina Jevtović

Glavni Laborant

Emir Dlakić

Laborant

Anisa Hajdarović

Laborant

Jelena Anđelić

Laborant

Naš tim