Spriječavanje povreda i bolesti na radu

Jedna od grana u okviru djelatnosti Poliklinike Standard je i medicina rada.

Za njeno postojanje sigurno znaju svi koji su zaposleni, zato što ih poslodavac periodično ili redovno upućuje upravo u tu službu zbog ljekarskih pregleda, odnosno kada im je potrebno ljekarsko uvjerenje za obavljanje određenog posla. Služba medicine rada pregleda pacijente i izdaje ljekarska uvjerenja i za druge svrhe – bavljenje sportom, vozački ispit, upis u vrtić, školu, određene fakultete, …

 

Čime se bavi medicine rada?

Uopštena definicija jeste da je medicina rada grana medicinske djelatnosti, koja se u bavi svim onim stanjima i bolestima, koje su nastale djelovanjem određenih faktora sredine, a kojima je osoba izložena dok obavlja propisane zadatke u okviru svog radnog mjesta.

Kada su u pitanju faktori koji utiču na nastanak bolesti i stanja, kojima se bavi medicina rada, to su buka, radijacija i vibracije, odnosno različite hemijske materije, zračenja… sa kojima neko dolazi u dodir na svom radnom mjestu.

Medicina rada je zapravo multidisciplinarna grana medicinske djelatnosti, zato što se ne bavi samo uticajem brojnih faktora na fizičko stanje radnika, već i na to kakav uticaj konkretni faktori imaju na njegovo psihičko, odnosno mentalno zdravlje, a sve sa ciljem što bolje zaštite i fizičkog i mentalnog stanja zaposlenih.

Medicina rada se bavi i procenom rizika na radu, te u skladu sa time preporučuje mjere koje treba preduzeti kako bi takva vrsta rizika bila svedena na minimum.

Cilj medicine rada je da brojne tzv. profesionalne bolesti drže pod kontrolom, kao i da se maksimalno spriječi mogućnost povreda na radu, kao i da se radne sposobnosti zaposlenih održavaju na optimalnom nivou.

Medicina rada se bavi i rješavanjem pitanja statusa radnika, koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad.

Spisak usluga u oblasti medicine rada:

 • Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima bez povećanog rizika;
 • Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom;
 • Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima A, B kategorije;
 • Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima B, C, E, D;
 • Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upis u srednju školu;
 • Ljekarrsko uvjerenje za upis na fakultet;
 • Ljekarsko uvjerenje za polaganje vozačkog ispita;
 • Ljekarska uvjerenja o sposobnosti za rad u obezbjeđenju uz nošenje oružja;
 • Ljekarsko uvjerenje o podobnosti fizičkog lica za posjedovanja vatrenog oružja;
 • Ljekarsko uvjerenje za rad u vodenom saobraćaju (za pomorce);
 • Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje čamcem;
 • Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za posao spasioca i ronioca ;
 • Ljekarsko uvjerenje za životno osiguranje;
 • Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za odlazak na školovanje i boravak u inostranstvu, izdavanje vize;
 • Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista.
Iskusni i visokokvalifikovani medicinski stručnjaci
Personalizovani planovi liječenja prilagođeni individualnim potrebama i ciljevima svakog pacijenta